• غیرحضوری
    از طریق این سامانه به آسانی و بدون مراجعه به کارگزاری ثبت نام و حساب کاربری معاملات آنلاین، آفلاین و آتی سکه افتتاح نمایید.
    سامانه افتتاح حساب غیرحضوری اردیبهشت ایرانیان
    مطابق مقررات جدید سازمان بورس، لطفاً ابتدا در "سامانه سجام" ثبت نام نموده سپس وارد ثبت نام غیر حضوری شوید.

شماره حساب های کارگزاری