حداقل سبد گردانی

    شركت كارگزاري ارديبهشت ايرانيان در حال حاضر با چندين شركت حقوقي و  شخصيت  هاي متعدد حقيقي قرارداد سبد گرداني منعقد نموده است كه با مديريت حرفه اي و گزارش دهي متناسب با سرمايه گذاران در حال ارائه خدمات  می باشد.

 

    اين شركت با توجه به دارا بودن مجوز شماره 185338/121  ( به مدت دو سال از تاریخ 1391/4/13 تا 1393/4/13 ) سبد گرداني اختصاصي از   سازمان بورس و  اوراق بهادار و به واسطه پتانسيل در اختيار، آمادگي خود را جهت   مذاكره و انعقاد قرارداد با متقاضيان اين نوع مشاركت اعلام مي‌دارد. در ادامه آيين نامه ارائه   خدمات مشاوره و سبد گرداني، دستورالعمل اجرايي سبدگرداني و تيپ قرارداد نمونه سبد گرداني آمده است. 

 

 

.ديدگاه خوب مردم، بهترين پشتيبان برگزيدگان است