دعوت به همکاری

شرایط تصدی سمت مورد تقاضا بزودی اعلام میگردد.

-   

سایرتوضیحات:

 داشتن گواهی پایان خدمت دوره ضرورت –کفالت یا معافیت دائم از خدمت سربازی جهت آقایان الزامی می باشد

جهت ثبت نام  اینجا کلیک نموده و پس از تکمیل فرم به همراه عکس ، فایل را با پسوند pdf ذخیره نموده و  به آدرس hr@oibourse.com ارسال نمایند.