حالت
حداقل نرخ کارمزدهای معاملات
اطلاعات کاملتر و به روز  در سایت اختصاصی واحد بورس کالا   www.OIKALA.com
 
1-سقف نرخ کارمزد کارگزاران عضو بورس کالای ايران در معاملات کالاهای صنعتی و معدنی 8/1 در هزار (10.000/18) و در معاملات کالاهای کشاورزی 25/2 در هزار (10.000/5/22) ارزش معامله تا حداکثر يکصد ميليون ريال در هر معامله.

2- سقف حق پذيرش کالا برای کالاهای صنعتی و معدنی پذيرفته شده در بورس کالا 07/0 در هزار (10.000/7) ارزش برآوردی معاملات سالانه به تشخيص بورس کالای ايران حداکثر تا پنجاه ميليون ريال که توسط بورس کالا برای يکبار و هنگام پذيرش کالا از متقاضی پذيرش کالا اخذ می گردد.  
كارمزدهاي جديد بورس كالاي ايران
فرآورده هاي نفتي و صنعتي

خريدار
 فروشنده
سازمان بورس اوراق بهادار
0.00032
0.00048
بورس كالاي ايران
0.0005
0.0005
كارگزاري
0.0018
0.0018
جمع
0.00262
0.00278
جمع دو سر كارمزد 0.0054
جمع خالص دريافتي فروشنده
0.99722
كشاورزي   

خريدار
فروشنده
سازمان بورس اوراق بهادار
0.00032
0.00048
بورس كالاي ايران
0.0005
0.0005
كارگزاري
0.00225
0.00225
جمع
0.00307
0.00323
جمع دو سر كارمزد
0.0063
جمع خالص دريافتي فروشنده
                                         0.99677