حداقل معاملات بر خط

ضمن تشکر از انتخاب کارگزاری اردیبهشت ایرانیان بعنوان کارگزار ناظر،  جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص قوانین و دستورالعمل های مصوب سازمان بورس اوراق بهادار در ارتباط با بورس  ایران و معاملات بر خط از فایلهای زیر می توانید استفاده نمایید.

جستجوی نماد
X