امروز چه گذشت...؟
گزارش بازار امروز و پیشبینی روز بعد
شنبه 03 خرداد 1399

گزارش روزانه بازار : در بازار امروز شاه ریزش شدید و نگران کننده قیمتها در اکثر نمادها و گروهها بودیم . پیش از این نیز انتظار می رفت که طوفانی سنگین و سهمگین، د...

نگاهی اجمالی به یک سهم
شنبه 13 اردیبهشت 1399
شنبه 09 فروردین 1399
چهارشنبه 30 بهمن 1398
سه شنبه 24 دی 1398
بیشتر

آرشیو گزارشات
چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
<