امروز چه گذشت...؟
گزارش بازار امروز و پیشبینی روز بعد
چهارشنبه 25 دی 1398

مقدمه: در حالیکه طیف کثیری از کارشناسان و فعالان بازار انتظار داشتند در پی افزایش 20 درصدی قیمت بسیاری از سهام شرکتها طی چند روز گذشته، در بازار امروز شاهد افت...

نگاهی اجمالی به یک سهم
سه شنبه 24 دی 1398
دوشنبه 18 آذر 1398
دوشنبه 18 آذر 1398
شنبه 16 آذر 1398
بیشتر

آرشیو گزارشات
سه شنبه 24 دی 1398
دوشنبه 23 دی 1398
یک شنیه 22 دی 1398
شنبه 21 دی 1398
بیشتر

تحلیل تکنیکال
شنبه 28 دی 1398
شنبه 18 خرداد 1398
شنبه 21 اردیبهشت 1398
چهارشنبه 23 آبان 1397
بیشتر

بولتن هفتگی بازار سرمایه
دوشنبه 28 آبان 1397
دوشنبه 14 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
بولتن هفتگی بازار جهانی
دوشنبه 28 آبان 1397
سه شنبه 15 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
نگاهی به مجامع شرکت ها
گزارش خلاصه مجمع عمومی پتروشیمی زاگرس-97.02.29
شنبه 29 اردیبهشت 1397
عبور از فصل مجامع و ورود نقدینگی تازه نفس به بازار -96.05.07
شنبه 07 مرداد 1396
نگاهی به مجمع عمومی عادی سالیانه بالاس-95.04.25
یک شنیه 25 تیر 1396
نگاهی به مجمع فوق العاده عمومی و عادی حتاید-96.02.24
شنبه 24 تیر 1396
بیشتر