امروز چه گذشت...؟
گزارش بازار امروز و پیشبینی روز بعد
چهارشنبه 20 فروردین 1399

رشد و رونق توقف ناپذیر در بورس تهران همچنان ادامه دارد و ورود صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی به این بخش از فعالیتهای اقتصادی و عطش سیری ناپذیر وردم و خریداران...

نگاهی اجمالی به یک سهم
شنبه 09 فروردین 1399
چهارشنبه 30 بهمن 1398
سه شنبه 24 دی 1398
دوشنبه 18 آذر 1398
بیشتر

آرشیو گزارشات
سه شنبه 19 فروردین 1399
دوشنبه 18 فروردین 1399
یک شنیه 17 فروردین 1399
شنبه 16 فروردین 1399
بیشتر

تحلیل تکنیکال
شنبه 16 فروردین 1399
شنبه 09 فروردین 1399
سه شنبه 20 اسفند 1398
سه شنبه 13 اسفند 1398
بیشتر

تحلیل بنیادی شرکت ها
چهارشنبه 20 فروردین 1399
چهارشنبه 20 فروردین 1399
سه شنبه 19 فروردین 1399
یک شنیه 17 فروردین 1399
بیشتر

بولتن هفتگی بازار سرمایه
دوشنبه 28 آبان 1397
دوشنبه 14 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
بولتن هفتگی بازار جهانی
دوشنبه 28 آبان 1397
سه شنبه 15 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
نگاهی به مجامع شرکت ها
نگاه اجمالی به مجمع ثنوسا
دوشنبه 30 دی 1398
گزارش خلاصه مجمع عمومی پتروشیمی زاگرس-97.02.29
شنبه 29 اردیبهشت 1397
عبور از فصل مجامع و ورود نقدینگی تازه نفس به بازار -96.05.07
شنبه 07 مرداد 1396
نگاهی به مجمع عمومی عادی سالیانه بالاس-95.04.25
یک شنیه 25 تیر 1396
بیشتر