امروز چه گذشت...؟
گزارش بازار امروز و پیشبینی روز بعد
شنبه 05 مهر 1399

شاخص کل با رشد 4095 واحدی در سطح 1.615.677 واحد قرار گرفت .فارس،تاپیکو و کچاد بیشترین تاثیر مثبت و فملی ، شتران و اخابر بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص داشتن...

نگاهی اجمالی به یک سهم
شنبه 13 اردیبهشت 1399
شنبه 09 فروردین 1399
چهارشنبه 30 بهمن 1398
سه شنبه 24 دی 1398
بیشتر

آرشیو گزارشات
چهارشنبه 02 مهر 1399
سه شنبه 01 مهر 1399
دوشنبه 31 شهریور 1399
چهارشنبه 22 مرداد 1399
بیشتر

تحلیل تکنیکال
شنبه 05 مهر 1399
شنبه 05 مهر 1399
دوشنبه 31 شهریور 1399
یک شنیه 22 تیر 1399
بیشتر

تحلیل بنیادی شرکت ها

بولتن هفتگی بازار سرمایه
دوشنبه 28 آبان 1397
دوشنبه 14 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
بولتن هفتگی بازار جهانی
دوشنبه 28 آبان 1397
سه شنبه 15 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
نگاهی به مجامع شرکت ها
نگاه اجمالی به مجمع ثنوسا
دوشنبه 30 دی 1398
گزارش خلاصه مجمع عمومی پتروشیمی زاگرس-97.02.29
شنبه 29 اردیبهشت 1397
عبور از فصل مجامع و ورود نقدینگی تازه نفس به بازار -96.05.07
شنبه 07 مرداد 1396
نگاهی به مجمع عمومی عادی سالیانه بالاس-95.04.25
یک شنیه 25 تیر 1396
بیشتر