امروز چه گذشت...؟
گزارش بازار امروز و پیشبینی روز بعد
دوشنبه 13 مرداد 1399

گزارش روزانه بازار: مقدمه: با آنکه حجم و ارزش معاملات امروز همچون روزهای گذشته، سنگین و قابل توجه بود ولی متاسفانه شاهد برتری نسبی فروش و کلیت بازار و فشار عرض...

نگاهی اجمالی به یک سهم
شنبه 13 اردیبهشت 1399
شنبه 09 فروردین 1399
چهارشنبه 30 بهمن 1398
سه شنبه 24 دی 1398
بیشتر

آرشیو گزارشات
یک شنیه 12 مرداد 1399
شنبه 11 مرداد 1399
چهارشنبه 08 مرداد 1399
سه شنبه 07 مرداد 1399
بیشتر

تحلیل تکنیکال
یک شنیه 22 تیر 1399
یک شنیه 22 تیر 1399
یک شنیه 22 تیر 1399
یک شنیه 31 فروردین 1399
بیشتر

تحلیل بنیادی شرکت ها

بولتن هفتگی بازار سرمایه
دوشنبه 28 آبان 1397
دوشنبه 14 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
بولتن هفتگی بازار جهانی
دوشنبه 28 آبان 1397
سه شنبه 15 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
نگاهی به مجامع شرکت ها
نگاه اجمالی به مجمع ثنوسا
دوشنبه 30 دی 1398
گزارش خلاصه مجمع عمومی پتروشیمی زاگرس-97.02.29
شنبه 29 اردیبهشت 1397
عبور از فصل مجامع و ورود نقدینگی تازه نفس به بازار -96.05.07
شنبه 07 مرداد 1396
نگاهی به مجمع عمومی عادی سالیانه بالاس-95.04.25
یک شنیه 25 تیر 1396
بیشتر